E-ticaret, günümüzde hızla büyüyen bir ticaret şeklidir. Bu büyümeden pay almak isteyen firmalara çeşitli teşvik ve destek programları sunulmaktadır. Bu programlar, firmaların e-ihracatta daha fazla pazar payı kazanmalarına ve ihracat hacimlerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

E-İhracat Destekleri Kimlere Verilir?

 • Türkiye’de kurulu şirketler
 • Bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında kurulu şirketler
 • Yararlanıcı statülerinden birini elde edenler

E-İhracat Destekleri Neleri Kapsar?

Şirketler için:

 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri
 • Dijital pazar yeri tanıtım giderleri
 • Çevrim içi mağaza desteği ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderleri
 • Pazar yeri komisyon giderleri

Perakende E-Ticaret Siteleri için:

 • E-ihracat tanıtım desteği
 • Pazara giriş rapor desteği
 • Yurt dışı depo kira desteği
 • Yurt dışı pazar yerlerine entegrasyon desteği
 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri
 • Dijital pazar yeri tanıtım giderleri
 • Çevrim içi mağaza desteği ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderleri
 • Pazar yeri komisyon giderleri

Pazaryerleri için:

 • E-ihracat tanıtım desteği
 • Pazara giriş rapor desteği
 • Yurt dışı depo kira desteği
 • Yurt dışı pazar yerlerine entegrasyon desteği
 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri

E-İhracat Konsorsiyumları için:

 • E-ihracat tanıtım desteği
 • Pazara giriş rapor desteği
 • Yurt dışı depo kira desteği
 • Yurt dışı pazar yerlerine entegrasyon desteği
 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri
 • Dijital pazar yeri tanıtım giderleri
 • Çevrim içi mağaza desteği ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderleri
 • Pazar yeri komisyon giderleri

E-İhracat Desteklerinden Yararlanmak İçin Yapılması Gerekenler:

 • Yararlanıcı statülerinden birini elde etmek
 • Harcama öncesinde ön onay almak
 • Destek kapsamında yer alan harcamaları yapmak
 • Gerekli belgeleri hazırlamak ve başvuru yapmak