VERGİ DANIŞMANLIĞI

Fatura, defter ve beyannamelerin elektronik ortamda risk senaryolarına göre analiz edilerek risklerin önceden saptanması ve vergi kanunlarına uymayan işlemlerin önlenmesi,

Vergi planlaması yapılarak vergi yükünün yasal sınırlar içinde azaltılması,

Vergi istisnası, vergi muafiyeti ve vergi indirimi yoluyla faydalanılabilecek fırsatların belirlenmesi,

Faydalanılabilecek yatırım teşviklerin belirlenmesi,

Vergi mevzuatındaki değişiklikler hakkında bilgi verilmesi, değişikliğin ERP ve muhasebe programına entegrasyonu,

Spesifik vergisel konularla ilgili inceleme ve araştırmalar.