GOVERNMENT INCENTIVES

GOVERNMENT INCENTIVES

By the Social Security Institution (SGK), employers are given incentives such as 5510, 6111, 7103, 4857, 7252, 6645, 6486, 6322, 25510 to increase employment, encourage the participation of women, disabled individuals, recent graduates, and young people in the workforce, promote the development of underdeveloped regions, shift production to industrial zones, provide vocational training and certification for employees, and hire employees who have relevant diplomas.

Most of these incentives are tied to multiple criteria for both employees and employers, making it quite challenging to use them without professional support from employers. The high number of employees or multiple employees eligible for several incentives also makes these incentives increasingly complex. ATLAS NESTOR, with its team of expert professionals, helps employers solve complex legislation by combining their knowledge with technology to calculate and offer many incentive support programs from SGK to employers quickly and seamlessly.

Our team has programmed the calculation of incentives, which is very difficult to implement and has a high probability of errors, to reduce the margin of error to zero.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ​

Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için verilen desteklerin firmalarımıza en doğru şekilde kullandırılmasını sağlıyoruz.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Devletimizin yatırıma teşvik kapsamında işverenlere sunmuş olduğu desteklerden belki de en önemlisi yatırım teşvik belgesidir. Bu belgenin alınmasıyla çeşitli etkenlere bağlı olarak birçok destek unsurundan faydalanılabilmektedir.

Yatırım teşvik belgesinin hem alınması hem de sürecin yürütülmesi, teknik detaylar ve birçok farklı konuda uzmanlık gerektirdiğinden bununla ilgili profesyonel bir destek almayı adeta zorunlu kılmaktadır.

ATLAS NESTOR olarak bu belgenin temin edilmesindeki rolümüz firmalara danışmanlık sunmanın yanı sıra, yatırım teşvik sürecinin yürütülmesini ve bütün destek unsurlarından azami derecede faydalanılmasına yardımcı olmaktır.

DİĞER BAKANLIK VE KURUM DESTEKLERİ

KOSGEB, TÜBİTAK, diğer bakanlık ve kurum desteklemelerini danışmanlığını firmalarımızdan talep gelmesi halinde sağlamaktayız.