DEVLET DESTEKLERİ

SGK TEŞVİKLERİ

SGK tarafından; İstihdamın artırılması, kadınların, engellilerin, yeni mezunların ve gençlerin çalışma hayatına katılması, az gelişmiş bölgelerin kalkınması, üretimin sanayi bölgelerine kaydırılması, çalışanların mesleki eğitimlerinin aldırılması/belgelendirilmesi yine çalışanların diplomalarıyla ilgili işlerde çalışması ve bunun gibi birçok sebeple işverenlerimize 5510, 6111, 7103, 4857, 7252, 6645, 6486, 6322, 25510 gibi teşvikler vermektedir.

Bu teşviklerin birçoğu hem işçi hem işveren açısından birçok kritere bağlanmış olup işverenlikler tarafından profesyonel destek alınmadan kullanılması oldukça zordur. İşçi sayısının yüksek olması/ işverenlikteki işçilerin birden çok teşvike uygun olması da bu teşvikleri iyice karmaşık hale getirmektedir. Alanında istihdam ettiği uzman kadrosuyla, karmaşık hale gelen mevzuatı çözümleyen ATLAS NESTOR, bu bilgi birikimini teknoloji ile birleştirerek işverenlerin SGK’dan alacağı birçok teşvik desteğini, sorunsuz ve hızlı hesaplayarak işverenlerin hizmetine sunmaktadır.
Ekibimiz, uygulaması çok zor ve hata yapma olasılığı yüksek olan teşvik hesaplamalarını programlaştırarak hata payını sıfır hale getirmiştir.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ​

Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için verilen desteklerin firmalarımıza en doğru şekilde kullandırılmasını sağlıyoruz.

YATIRIM TEŞVİKLERİ

Devletimizin yatırıma teşvik kapsamında işverenlere sunmuş olduğu desteklerden belki de en önemlisi yatırım teşvik belgesidir. Bu belgenin alınmasıyla çeşitli etkenlere bağlı olarak birçok destek unsurundan faydalanılabilmektedir.

Yatırım teşvik belgesinin hem alınması hem de sürecin yürütülmesi, teknik detaylar ve birçok farklı konuda uzmanlık gerektirdiğinden bununla ilgili profesyonel bir destek almayı adeta zorunlu kılmaktadır.

ATLAS NESTOR olarak bu belgenin temin edilmesindeki rolümüz firmalara danışmanlık sunmanın yanı sıra, yatırım teşvik sürecinin yürütülmesini ve bütün destek unsurlarından azami derecede faydalanılmasına yardımcı olmaktır.

DİĞER BAKANLIK VE KURUM DESTEKLERİ

KOSGEB, TÜBİTAK, diğer bakanlık ve kurum desteklemelerini danışmanlığını firmalarımızdan talep gelmesi halinde sağlamaktayız.