VERGİ İNDİRİMİ
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
BölgelerYatırım Katkı Oranı* (%)Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı** (%)
1. Bölge1550
2. Bölge2055
3. Bölge2560
4. Bölge3070
5. Bölge4080
6. Bölge5090

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

*Her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilir.

** Vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında uygulanır.

Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

VERGİ İNDİRİMİ
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
BölgelerYatırıma Katkı OranıVergi İndirim Oranı (%)İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı
Yatırım Dönemi*İşletme Dönemi
I.Bölge15508020
II.Bölge20558020
III. Bölge25608020
IV. Bölge30708020
V. Bölge40808020
VI. Bölge50908020

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bu oran % 100 olarak uygulanır.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
BölgelerUygulama SüresiDestek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı)
Bölgesel TeşvikStratejik Yatırımlar
12 yıl10%15%
23 yıl15%15%
35 yıl20%15%
46 yıl25%15%
57 yıl35%15%
610 yıl

Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır.

TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlarda destek tavanı uygulanmaz.

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ
UygulamalarDestek OranıAzami Destek Tutarı (Bin TL)
TL Cinsi KrediDöviz Cinsi Kredi
Ar-Ge ve Çevre5 Puan2 Puan1.000
*Stratejik Yatırımlar*5 Puan*2 Puan*Yatırımın %5’i ve azami 50.000
*TOSHP kapsamındaki stratejik yatırımlar*10/8 Puan (yüksek
teknolojili-diğer ürün)
*2 Puan*Yatırımın %20’si ve azami 50000
Bölgesel Teşvik3. Bölge3 Puan1 Puan1.000
4. Bölge4 Puan1 Puan1.200
5. Bölge5 Puan2 Puan1.400
6. Bölge7 Puan2 Puan1.800