Yurt İçi Fuar Desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen sektörel nitelikli yurt içi fuarlara katılan firmalara sağlanan maddi destektir. Bu destek, firmaların fuar katılım maliyetlerini hafifletmeyi ve ihracatlarını artırmayı amaçlamaktadır.

Destek Unsurları:

  • Yer Kirası: Fuar alanında tahsis edilen standın kira bedeli %50 oranında desteklenmektedir.
  • Stant Giderleri: Stant kurulumu, dekorasyonu, elektrik, su ve internet gibi giderler %50 oranında desteklenmektedir.
  • Tanıtım ve Pazarlama Giderleri: Katalog, broşür, afiş gibi tanıtım materyalleri ve fuar sırasında yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin %50’si desteklenmektedir.
  • Ulaşım Giderleri: Fuar merkezine gidiş-dönüş uçak bileti veya demiryolu bileti bedeli %50 oranında desteklenmektedir.
  • Konaklama Giderleri: Fuar süresince yapılan konaklama giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Destek Miktarı:

  • Destek miktarı, fuarın süresi, katılımcı firmanın büyüklüğü ve fuarın bulunduğu bölge gibi kriterlere göre değişmektedir.
  • 2024 yılı için maksimum destek tutarı 222.472 TL‘dir.