Yurt Dışı Fuar Desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de tescilli markası bulunan firmaların, ürünlerini ve hizmetlerini yurt dışı fuarlarda tanıtmak ve pazarlamak için yapacakları fuar katılım faaliyetlerine sağlanan maddi destektir.

2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Fuarlar:

 • Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen ve ilan edilen uluslararası fuarlar.
 • Fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL’yi;
 • Sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL’yi;
 • Prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL’yi geçemez.

Destek Unsurları:

 • Yer Kirası: Fuar alanında tahsis edilen standın kira bedeli %75 oranında desteklenmektedir.
 • Stant Giderleri: Stant kurulumu, dekorasyonu, elektrik, su ve internet gibi giderler %50 oranında desteklenmektedir.
 • Tanıtım ve Pazarlama Giderleri: Katalog, broşür, afiş gibi tanıtım materyalleri ve fuar sırasında yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin %50’si desteklenmektedir.
 • Ulaşım Giderleri: Fuar merkezine gidiş-dönüş uçak bileti veya demiryolu bileti bedeli %50 oranında desteklenmektedir.
 • Konaklama Giderleri: Fuar süresince yapılan konaklama giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Destek Miktarı:

 • Destek miktarı, fuarın süresi, katılımcı firmanın büyüklüğü ve fuarın bulunduğu bölge gibi kriterlere göre değişmektedir.
 • 2024 yılı için maksimum destek tutarı 750.000 TL‘dir.