Pazara giriş projesi hazırlama desteği, firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştırmak ve ihracat hacimlerini artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan bir destek programıdır. Bu program kapsamında firmalara, pazara giriş projesi hazırlama danışmanlık hizmeti için %50 oranında, proje başına 557.727,00 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Desteğin Amacı:

 • Firmaların yeni pazarlara girişlerini kolaylaştırmak
 • İhracat hacimlerini artırmak
 • Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirmek
 • Rekabet gücünü artırmak

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Türkiye’de kurulu ve faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler
 • İhracatçı firmalar
 • Yeni pazarlara giriş planlayan firmalar

Destek Kapsamında Sunulan Hizmetler:

 • Hedef pazar araştırması
 • Pazarlama ve satış stratejisi hazırlama
 • Fiyatlandırma stratejisi hazırlama
 • Dağıtım kanalları seçimi
 • Reklam ve tanıtım planı hazırlama
 • Risk analizi
 • Bütçe hazırlama

Destekten Yararlanmak İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru formu
 • Taahhütname
 • Proje özeti
 • Faaliyet belgesi
 • Mali tablolar
 • İhracat belgeleri

Başvuru Süreci:

 • Başvurular online olarak Ticaret Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden yapılmaktadır.
 • Başvurular her yıl belirli dönemlerde kabul edilmektedir.
 • Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan firmalara destek ödemesi yapılmaktadır.