Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri

Mevcut Yatırım Teşvik Belgeleri ne Yeni makine ve techizatlar eklenebilmektedir. Ayrıca listelerde kayıtlı makine techizat isimlerinde, adetlerinde ve tutarlarında düzeltme yapılabilmektedir.

Yatrım Teşvik Belgesi Revizesi için Gerekli Evraklar

1- Başvuru Dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Yeni Makine Teçhizat Listesi (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Yatırım Teşvik Belgesi ve Liste Asılları

4- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi genelde 2 yıl süre ile geçerlidir. Süre bitimine yakın, istenildiği takdirde daha önceki sürenin yarısı kadar ek süre alına bilmektedir. Bu süreler bittikten sonra en az 6 ay içerisinde Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması gereklidir. Aksi takdirde Yatırım gerçekleşmiş sayılmaz, teşvik kapsamı alınan istisna ve indirimler cezai müeyyideleri ile tekrar devletçe geri alınır.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı Gerekli Evraklar

1- Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatım Talebi dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Yatırım Bilgi Formu (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Yatırım Teşvik Belgesi ve Liste Asılları