Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uyum sağlamanız için buradayız.

KVKK Uyum Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

 • KVKK Uyum Durumu Değerlendirmesi: Mevcut durumunuzu analiz ederek KVKK’ya uyum seviyenizi belirliyoruz.
 • KVKK Uyum Programı Oluşturma: Şirketinize özel KVKK uyum programı oluşturuyoruz.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Dokümantasyonu: Aydınlatma metinleri, veri işleme izin formları ve diğer gerekli dokümanları hazırlıyoruz.
 • Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması: Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz.
 • Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarınıza KVKK hakkında eğitim veriyoruz.
 • Veri İhlali Yönetimi: Veri ihlali durumunda gerekli adımları atmanıza yardımcı oluyoruz.

KVKK Uyum Danışmanlığı Hizmetlerimiz ile:

 • KVKK’ya uyum sağlamanızın garanti altına alınmasını sağlıyoruz.
 • Kişisel verilerin güvenliğini korumanıza yardımcı oluyoruz.
 • İdari para cezalarına maruz kalma riskini minimize ediyorsunuz.
 • Şirketinizin itibarını koruyorsunuz.

KVKK Uyum Danışmanlığı Hizmetlerimiz ile ilgili bazı ek bilgiler:

 • KVKK uyum durumu değerlendirmesi: Mevcut durumunuzu analiz ederek KVKK’ya uyum seviyenizi belirliyoruz. Bu analiz kapsamında, şirketinizin hangi tür kişisel verileri işlediğini, bu verileri nasıl işlediğini ve veri güvenliğine ilişkin hangi tedbirleri aldığını inceliyoruz.
 • KVKK uyum programı oluşturma: Şirketinize özel KVKK uyum programı oluşturuyoruz. Bu program, şirketinizin KVKK’ya uymasını sağlayacak tüm adımları ve prosedürleri içerir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi dokümantasyonu: Aydınlatma metinleri, veri işleme izin formları ve diğer gerekli dokümanları hazırlıyoruz. Bu dokümanlar, veri sahiplerinin hakları hakkında bilgilendirilmesini ve veri işleme faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Teknik ve idari tedbirlerin alınması: Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Bu tedbirler, veri erişiminin kontrolünü, veri kaybı ve hırsızlığına karşı korumayı ve veri bütünlüğünün sağlanmasını içerir.
 • Eğitim ve farkındalık: Çalışanlarınıza KVKK hakkında eğitim veriyoruz. Bu eğitim, çalışanların KVKK’nın temel ilkelerini ve şirketinizin uyum programını anlamalarını sağlar.
 • Veri ihlali yönetimi: Veri ihlali durumunda gerekli adımları atmanıza yardımcı oluyoruz. Bu adımlar, veri ihlalinin kapsamının belirlenmesini, ilgili kişilerin bilgilendirilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını içerir.