2024 Yılında Destek Kapsamında Alınan Belgeler:

Pazara Giriş Belgesi Desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen ürünlerin yurt dışı pazarlarda satışına engel teşkil eden teknik düzenlemelere uyum sağlanması için gerekli olan belge ve testlerin masraflarının bir kısmının karşılanmasıdır.

  • Uygunluk Belgesi: Ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösteren belgedir.
  • Sertifika: Ürünün belirli bir standart veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgedir.
  • Test Raporu: Ürünün ilgili testlerden geçtiğini ve belirli kriterleri karşıladığını gösteren rapordur.

Destek Miktarı:

  • Destek miktarı, belgenin türüne, testin karmaşıklığına ve hedef pazara göre değişmektedir.
  • 2024 yılı için maksimum destek tutarı 55.918 TL‘dir.