Marka ve TURQUALITY Destek Programları, rekabet avantajı ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu programlar, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak, salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Desteklenen Harcamalar:

 • Tanıtım Desteği
 • Fuar Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Depolama Hizmeti ile Birim Kira, Temel Kurulum, Konsept Mimari Çalışmaları Desteği
 • Franchise Desteği
 • İstihdam Desteği
 • Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili ile Yurt Dışı Marka Tescil / Yenileme / Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgesi, Ruhsatlandırma ile Klinik Test İşlemleri Desteği
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporları Desteği
 • Gelişim Yol Haritası Desteği

Destek Oranları ve Üst Limitleri:

 • Marka Destek Programı: %50 oranında, yıllık 139.813.340 TL üst limit
 • TURQUALITY® Destek Programı: %50 oranında, yıllık 279.628.225 TL üst limit
 • Danışmanlık Desteği: Azami 10 kişi için yıllık 27.962.050 TL üst limit
 • Gelişim Yol Haritası Desteği: 6.709.718 TL üst limit

Destek Süreleri:

 • Marka Destek Programı: 4 yıl
 • TURQUALITY® Destek Programı: Her bir hedef pazar için 5 yıl

Başvuru Şartları:

 • En az 1 yıl önce alınmış yurt içi marka tescil belgesi ve yurt dışında en az bir ülkede marka tescili
 • Son 3 takvim yılında ihracat yapmış olması ve son 3 yıllık ortalama ihracatının en az 3.000.000 ABD Doları tutarında olması (Belirli kriterler sağlanırsa 10.000.000 USD şartı aranmaz.)
 • Başvuruda bulunulan markada Türk malı/markası imajına zarar verecek/aykırı olacak ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir, bölge isimlerinin kullanılmaması

Başvuru Süreci:

 • Kriterleri sağlayan şirketler Bakanlığa başvuruda bulunur.
 • Ön inceleme çalışması yapılır.
 • Ön inceleme neticesinde program kapsamına alınması uygun görülen şirket için Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlar belirlenir.
 • Destek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve harcamalar için şirket tarafından planlama ve bütçeleme yapılır.
 • Faaliyetler ve harcamalar gerçekleştikten sonra, şirket tarafından ilgili belgelerle birlikte destek talep formu ve ekleri


Marka ve TURQUALITY Destek Programları Hakkında Ek Bilgiler

Desteklenen Sektörler:

Marka ve TURQUALITY® Destek Programları, tüm sektörlerden firmalara açıktır. Ancak, bazı sektörler için özel teşvikler sunulabilmektedir.

Hedef Pazarlar:

Marka ve TURQUALITY® Destek Programları kapsamında firmalar, ihracat potansiyeli yüksek olan hedef pazarlara odaklanmaları teşvik edilir. Bakanlık tarafından belirlenen hedef pazarlar her yıl güncellenmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri:

Marka ve TURQUALITY® Destek Programları kapsamında firmalara, markalaşma, pazarlama, ihracat gibi konularda danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

Eğitim ve Fuar Katılım Destekleri:

Marka ve TURQUALITY® Destek Programları kapsamında firmalara, yurt dışı fuarlara katılım ve eğitim programları için de destekler sunulabilmektedir.

Destek Programlarından Faydalanmak İçin Öneriler:

 • Destek programlarının detaylarını ve şartlarını iyi öğrenin.
 • Hedef pazarlarınızı ve bu pazarlarda başarılı olmak için gerekli stratejileri belirleyin.
 • Danışmanlık hizmeti almaktan çekinmeyin.
 • Başvuru belgelerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayın.
 • Programlarla ilgili güncel gelişmeleri takip edin.