Bölgesel Teşvik Uygulamaları, iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedeflemekte olup, illerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu kapsamda desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgesel Teşvik Uygulaması kapsamında Türkiye 6 Bölgeye ayrılmış olup, sonrasında ilçe bazlı teşvik sistemi uygulamaya geçirilmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanabilmektedirler.

Destek Unsurları;

 • KDV İstisnası
   
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
   
 • Vergi İndirimi
   
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
   
 • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (6. Bölgede)
   
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
   
 • Yatırım Yeri Tahsisi
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
DESTEK UNSURLARIBÖLGELER
IIIIIIIVVVI
KDV İstisnasıvarvarvarvarvarvar
Gümrük Vergisi Muafiyetivarvarvarvarvarvar
Vergi İndirimiYatırıma Katkı Oranı* (%)OSB ve EB Dışı152025304050
OSB ve EB İçi202530405055
Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiOSB ve EB Dışı2 yıl3 yıl5yıl6 yıl7 yıl10 yıl
OSB ve EB İçi3 yıl5 yıl6 yıl7 yıl10 yıl12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisivarvarvarvarvarvar
Faiz veya Kar Payı Desteğiİç Kredi3 Puan4 Puan5 Puan7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi1 Puan1 Puan2 Puan2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği10 yıl

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.

*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, ilçelerde yapılacak yatırımlar

EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.