Yatırım Teşvik Sistemi

Stratejik Yatırımar

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek

Öncelikli Yatırımlar

Özellikle yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve yurtdışından ithal edilmek zorunda kalınan ürünlerin ülkemizde üretiminin teşviki amacıyla, tespit edilen alanlarda yapılacak