Yurt Dışı Birim Kira Desteği, Türkiye’de üretilen ürünlerin yurt dışında pazarlanması için kiralanan mağaza, ofis, depo, showroom ve reyon gibi birimlerin kira bedellerinin bir kısmını karşılayan bir devlet teşvikidir.

Destek Kapsamı:

 • Mağaza, ofis, depo, showroom ve reyon gibi birimlerin kira bedelleri
 • Kira bedellerine ait KDV
 • Desteklenen birimlerin temel kurulum ve konsept mimari çalışmaları
 • Depolama hizmeti ile birim kira

Destek Miktarı:

 • Desteklenen birim başına 2024 yılı için 5.591.000 TL
 • 25 birime kadar destek alabilirsiniz.

Destek Süresi:

 • Desteklenen her bir birim için en fazla 4 yıl

Başvuru Şartları:

 • İhracatçı firma olması
 • Desteklenecek birimin, firmaya ait veya kiralanmış olması
 • Desteklenecek birimin, hedef pazarda firmanın ürünlerinin tanıtımı ve satışının yapılacağı bir lokasyonda olması
 • Desteklenecek birimin, firmanın faaliyet alanına uygun olması
 • Firmanın, son 3 takvim yılında ihracat yapmış olması ve son 3 yıllık ortalama ihracatının en az 3.000.000 ABD Doları tutarında olması (Belirli kriterler sağlanırsa 10.000.000 USD şartı aranmaz.)

Başvuru Süreci:

 • Başvurular Ticaret Bakanlığı‘na online olarak yapılmaktadır.
 • Başvurular her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki kez kabul edilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Destek programları her yıl güncellenebilmektedir.
 • Başvuru yapmadan önce güncel bilgiler kontrol edilmelidir.
 • Desteklerden yararlanmak için belirli şartları sağlamak ve gerekli belgeleri sunmak gerekmektedir.
 • Destekler geri ödemeli olabilmektedir.

Yurt Dışı Birim Kira Desteği, firmaların yurt dışı pazarlarda mağaza açmak ve marka bilinirliğini artırmak için önemli bir fırsattır. Bu destekten yararlanmak, firmaların global pazarda başarı şanslarını önemli ölçüde artırabilir.