Finansal Analiz Hizmetlerimiz

Şirketinizin finansal durumunu ve performansını derinlemesine analiz ederek daha bilinçli ve kârlı kararlar vermenize yardımcı oluyoruz.

Finansal Analiz Hizmetlerimiz:

 • Geçmiş Performans Analizi: Geçmiş finansal tablolarınızı analiz ederek şirketinizin finansal trendlerini ve performansını değerlendiriyoruz.
 • Karlılık Analizi: Kar marjı, brüt kar marjı ve faaliyet kar marjı gibi karlılık oranlarını analiz ederek şirketinizin ne kadar kar elde ettiğini ve bu karın nereden geldiğini belirliyoruz.
 • Likidite Analizi: Cari oran, asit testi oranı ve nakit oranı gibi likidite oranlarını analiz ederek şirketinizin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini değerlendiriyoruz.
 • Borçluluk Analizi: Borç-özsermaye oranı, borçluluk oranı ve faiz karşılama oranı gibi borçluluk oranlarını analiz ederek şirketinizin borç yükünü ve finansal riskini değerlendiriyoruz.
 • Yatırım Getirisi Analizi: Yatırım getirisi (ROI) ve ROA gibi yatırım getirisi oranlarını analiz ederek şirketinizin yatırımlarından ne kadar kar elde ettiğini belirliyoruz.
 • Fırsat ve Tehdit Değerlendirmesi: Şirketinizin faaliyet gösterdiği sektördeki fırsat ve tehditleri analiz ederek yatırım kararlarınızın riskini minimize etmenize yardımcı oluyoruz.
 • Finansal Modelleme: Şirketinizin gelecekteki finansal performansını tahmin etmek için finansal modeller geliştiriyoruz.
 • Finansal Raporlama: Analiz sonuçlarını kolay anlaşılır raporlar halinde sunuyoruz.

Finansal Analiz Hizmetlerimiz ile:

 • Şirketinizin finansal durumunu ve performansını daha iyi anlayabilirsiniz.
 • Daha bilinçli ve kârlı yatırım ve finansal kararlar verebilirsiniz.
 • Finansal risklerinizi minimize edebilirsiniz.
 • Şirketinizin değerini artırabilirsiniz.

Finansal Analiz Hizmetlerimiz ile ilgili bazı ek bilgiler:

 • Geçmiş performans analizi: Geçmiş finansal tablolarınızı analiz ederek şirketinizin finansal trendlerini ve performansını değerlendiriyoruz. Bu analiz kapsamında, şirketinizin gelirlerini, maliyetlerini, yatırımlarını ve finansman kaynaklarını inceliyoruz.
 • Karlılık analizi: Kar marjı, brüt kar marjı ve faaliyet kar marjı gibi karlılık oranlarını analiz ederek şirketinizin ne kadar kar elde ettiğini ve bu karın nereden geldiğini belirliyoruz. Bu analiz, şirketinizin hangi ürün veya hizmetlerden en fazla kar elde ettiğini ve hangi alanlarda karlılığını artırabileceğini belirlemenize yardımcı olur.
 • Likidite analizi: Cari oran, asit testi oranı ve nakit oranı gibi likidite oranlarını analiz ederek şirketinizin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini değerlendiriyoruz. Bu analiz, şirketinizin nakit akış durumunu ve kısa vadeli finansal riskini belirlemenize yardımcı olur.
 • Borçluluk analizi: Borç-özsermaye oranı, borçluluk oranı ve faiz karşılama oranı gibi borçluluk oranlarını analiz ederek şirketinizin borç yükünü ve finansal riskini değerlendiriyoruz. Bu analiz, şirketinizin borçlanma kapasitesini ve finansal istikrarını belirlemenize yardımcı olur.
 • Yatırım getirisi analizi: Yatırım getirisi (ROI) ve ROA gibi yatırım getirisi oranlarını analiz ederek şirketinizin yatırımlarından ne kadar kar elde ettiğini belirliyoruz. Bu analiz, şirketinizin hangi yatırımların en fazla kar getirdiğini ve yatırımlarınızın verimliliğini nasıl artırabileceğinizi belirlemenize yardımcı olur.