FİNANSAL ANALİZ

Finansal tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu) detaylı analiz edilerek şirketin finansal açıdan güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,

Şirket performansının doğru ve verimli bir şekilde ölçülebilmesi ve stratejik karar alma sürecinin kolaylaştırılması için Yönetim Raporlama Seti’nin tasarlanması,

Nakit akış tablosu hazırlanarak şirketin karlılığının nakde dönüşüp dönüşmediğinin analizi