Mali İşler Denetimi ve Revizyonu

Firmaların genel muhasebe sistemlerinin Vergi Usul Kanunu’na uygun şekilde kurulması ve işlerlik kazandırılması

Muhasebe işlemlerinin, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda kontrolünün yapılması,

Firmanın üretim yapısına uygun Maliyet Muhasebesi sistemi kurulması veya revizyonu,

Yönetim Muhasebesi sisteminin kurulması veya revizyonu.