ULUSLARARASI YATIRIM

ULUSLARARASI YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde yatırım yapmak isteyen firmaların;

Bürokratik işlemlerinin yürütülmesi,

Şirketleşme ve kurumsallaşma faaliyetleri,

Yatırım yapacakları bölge, il ve yer organizasyonu

Yatırım teşviklerinden ve diğer devlet desteklerinden faydalandırılması,

Ulusal mevzuat ve vergi kanunlarına uygun çalışabilmelerini sağlama,

İhtiyaç duydukları personel ve yönetici temini,

Marka, patent ve kurumsal kimlik oluşturma işleri,

Konularında, danışmanlık hizmetleri sunarak yabancı sermayenin ülkemize değer katacak faaliyetlerine destek olmaktayız.